22 March 2023

This is a message for our swedish readers, as the gods intended it!

Enhärjare och Valkyrior av Odens visdom, hör oss!

Höj era blotsånger till skyarna och ljud krigsmusikens mörka klanger genom berg, skyar, hav och land!

Hymnvävarna från Havamal kommer tillsammans med Grimner att utföra en musikalisk räd i Palatset , Linköping den 29/4!

Kommer vår hednaarmé att följa oss i detta episka slag?

För Tyr! För Tor! För Oden! För Grimner! För våra krigare! För hymnvävarna! För Havamal!

Havamal updates